Blästring och andra avgradningstekniker

trumlingTrumling utförs i trumlingsmaskiner som kommer i många olika varianter. Rundvibratorer är mångsidiga och kan användas både för grövre och finare ytbehandlingar. Centrifugaltrumling ger ytterligare prestanda i form av tillvaratagande av centrifugalkraften som uppstår i maskinen och som låter detaljer och trumlingsmedia föras samman. Maskinerna medför att avgradningen kan ske mycket snabbt och speciellt om detaljerna är små och har mycket skägg. Genomloppsvibratorer används för enklare avgradning under endast en cykel och har en mycket kort produktionstid.  En annan typ av trumlingsmaskin är trågvibratorer som används för större detaljer. I denna kan ömtåliga detaljer fästas så att de inte går sönder under trumlingsprocessen. Det finns alltså många maskiner som kan utföra trumlingsuppdrag beroende på vad man vill uppnå.

Sandblästring
Sandblästring utomhus

Sandblästring är en av de vanligaste metoderna inom blästring. Blästermetoden kan utföras på flera sätt, men torrblästring med ett blästermedel givet ändamålet är vanligast. Sandblästring kan också vara ångbaserad, vilket medför att lägre krav ställs på rengöring och inneslutning. Sandblästring går ut på att med ånga eller tryckluft skjuta iväg ett blästermedel mot en yta för att rengöra smuts eller få ytan slät inför annan bearbetning. De flesta metalliska ytor kan sandblästras, speciellt svårare smutsiga ytor som förbränningspannor där sot, rost och smuts har satt sig hårt. Vid vanlig blästring med blästerteknik är det viktigt att slangens dimension är tillräckligt stor eftersom det uppstår tryckfall när blästermedel slår mot slangens innerväggar.